Trwają kolejne nabory w Rządowym Programie Inwestycji Strategicznych

Uwaga, samorządowcy! Aktualnie trwają dwa nabory w Rządowym Programie Inwestycji Strategicznych – realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wspierającym strategiczne inwestycje w kraju, które mają przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego.

Do 21 lipca, w edycji siódmej programu, samorządy mogą ubiegać się o 98-procentowe dofinansowanie na wszystko, co wiąże się z budową lub modernizacją obszarów inwestycyjnych o określonej powierzchni. Gminy, powiaty, miasta lub ich związki zachęcam do składania wniosków o wsparcie na budowy lub modernizacje infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej, oświetleniowej, a także infrastruktury technicznej drogowej i wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu, które związane są z rozwojem lokalnych stref przemysłowych.

Więcej informacji: tiny.pl/ctv95

Do 31 lipca trwa nabór szósty Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, który skierowany jest do gmin, miast i powiatów, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Jednostki samorządu terytorialnego z obszarów popegeerowskich mogą pozyskać dofinansowanie wynoszące 98 proc. – oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2 proc. udziału własnego na realizację danej inwestycji. Program pozwala sfinansować zadania aż z 36 obszarów, daje możliwość rewitalizacji terenów popegeerowskich i tworzenia nowych perspektyw dla lokalnych społeczności.

Więcej informacji: tiny.pl/ctv9k

Grzegorz Piechowiak
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Skip to content