Grzegorz Piechowiak na „Trasie dotrzymanego słowa”. Czeki dla beneficjentów

Na „Trasie dotrzymanego słowa” w powiatach pilskim i chodzieskim, Grzegorz Piechowiak – poseł, a zarazem wiceminister rozwoju i technologii, odwiedził beneficjentów pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – największego w ostatnich latach programu, który sprzyja poprawie stanu, odbudowie i remontom obiektów zabytkowych. Parlamentarzysta gościł 18 lipca w Ujściu, Podaninie, Budzyniu, Kaczorach, Górce Klasztornej i Wysokiej.

W całej Polsce na realizację programu przeznaczono 2,51 mld zł. Wspartych zostanie ponad 4 800 projektów, z czego około 180 w samym okręgu pilskim. – Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest wyrazem naszego zaangażowania w ochronę dziedzictwa kulturowego i tożsamości, a także inwestycją w rozwój lokalny i przyszłość naszych społeczności. Dziękuję wszystkim beneficjentom, którzy podejmą się odnowy zabytków, oraz wszystkim zaangażowanym w realizację tego programu w powiatach i gminach – podkreśla Grzegorz Piechowiak.

Dzięki zabezpieczonym funduszom, dofinansowane zostaną między innymi: renowacja zabytkowych organów w kościele pw. Świętego Mikołaja w Ujściu – 769 200 zł, odrestaurowanie pięknego stropu w kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Podaninie (gm. wiejska Chodzież) – 329 891 zł, remonty wież i elewacji kościołów w Budzyniu (1 000 000 zł) i w Kaczorach (354 760 zł), prace budowlane i instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej – 1 499 400 zł, renowacja ogrodzenia i utwardzeń nawierzchni przy kościele Najświętszej Maryi Panny Różańcowej oraz remont dachu dawnego ratusza w Wysokiej – 1 177 421,98 zł.

Skip to content