Ponad 200 tys. zł dla przyjaciół Parowozowni Wolsztyn

Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni otrzyma fundusze z budżetu państwa na działania promujące turystykę kolejową zabytkowymi pociągami. – To pierwsze w historii tak duże wsparcie dla tej organizacji. Kwota przeszło 200 000 zł wspomoże działalność statutową stowarzyszenia i funkcjonowanie Parowozowni Wolsztyn – informuje poseł tej ziemi, wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

„Rozwój i promocja turystyki wiejskiej z wykorzystaniem zabytkowych pociągów na terenie zachodniej Wielkopolski w roku 2023” – to tytuł projektu Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni (TPWP), który uzyskał pozytywną ocenę i znalazł się na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w otwartym konkursie ofert Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT). TPWP otrzyma z budżetu państwa 205 212 zł dotacji. Dzięki przyznanemu wsparciu, zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń, którym będą towarzyszyły przejazdy zabytkowymi pociągami.

Unikat w skali Europy i świata

Parowozownia Wolsztyn jest ważnym ośrodkiem dziedzictwa kulturowego i technicznego, gdzie pielęgnuje się historię kolejnictwa i pokazuje ją turystom z całego świata.

– To unikatowe miejsce, w którym można zobaczyć w akcji czynne parowozy prowadzące składy pasażerskie na regularnych trasach kolejowych, przyciągające turystów z całej Polski, Europy i świata. Dzięki funduszom z resortu sportu i turystyki, TPWP oraz parowozownia będą mogły kontynuować swoją działalność z jeszcze większym rozmachem – mówi wiceminister Grzegorz Piechowiak.

Pilski parlamentarzysta w styczniu tego roku spotkał się z dyrektorem Parowozowni Wolsztyn Waldemarem Ligmą, by rozmawiać o możliwościach pozyskania funduszy zewnętrznych na działalność tej instytucji. Wskazał m.in. konkurs ofert MSiT.

Przywrócić dawny blask

– Niezwykle ważnym elementem naszej działalności jest turystyka kolejowa, dlatego z nieskrywaną radością przyjmujemy informację o przyznaniu środków na ten cel. Cieszy nas zainteresowanie kilku ministerstw, a w szczególności wiceministra Grzegorza Piechowiaka – podkreśla dyrektor Waldemar Ligma.

Parowozownia w Wolsztynie to ostatnia na świecie czynna instytucja mająca status przewoźnika kolejowego trakcją parową i jednocześnie jedyna, która takie przewozy każdego dnia prowadzi.

– W połowie 2023 r. wracamy „pod parę”. Aktualnie wolsztyńskie lokomotywy przechodzą naprawy główne – oznajmia Ligma. I dodaje: – Jesteśmy na początku drogi odbudowy parowozowni i przywrócenia jej dawnego blasku. Dlatego w porozumieniu z wieloma instytucjami, poszukujemy środków na remonty i inwestycje. Ścisłą współpracę podjęliśmy z TPWP i – jak widać – są tego pierwsze efekty.

Głównym celem projektu, który uzyskał wsparcie MSiT, jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego wsi zachodniej Wielkopolski i promocja turystyki kolejowej w oparciu o potencjał Parowozowni Wolsztyn oraz lokalnych linii kolejowych.

Przejazdy pociągami specjalnymi z Wolsztyna będą realizowane od czerwca do grudnia br. – między innymi do Stefanowa, Kębłowa, Świętna czy Szreniawy.

Historyczne dofinansowanie

TPWP wspólnie z Parowozownią Wolsztyn podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa historii kolei parowej. W ciągu 15 lat działalności, TPWP zorganizowało ponad 50 przejazdów historycznymi pociągami, przewożąc niemal 15 000 pasażerów.

Od 13 lat, w oparciu o niezwykłe walory historyczne i krajobrazowe szlaku z Wolsztyna do Świętna, stowarzyszenie tworzy pierwszą w Polsce, w pełni muzealną linię kolejową, z historycznymi budynkami stacyjnymi, infrastrukturą i urządzeniami sterowania ruchem.

Wsparcie finansowe z MSiT to pierwsze tak duże dofinansowanie działalności TPWP. – Wspaniała, historyczna wiadomość. Takie dofinansowanie to przede wszystkim dostrzeżenie tego unikatowego miejsca. Fundusze pozwolą poszerzyć ofertę dla turystów, którzy odwiedzają Wolsztyn. Przełoży się to bez wątpienia na promocję parowozowni i polskich zabytków kolejnictwa – mówi burmistrz Wojciech Lis.

Skip to content