Finał przebudowy stacji elektroenergetycznej w Chodzieży

W Chodzieży otwarto nowoczesną, zautomatyzowaną stację elektroenergetyczną 110/15 kV – główny punkt zasilający. – Nowoczesna infrastruktura energetyczna jest ważnym czynnikiem konkurencyjności gospodarki i wpływa na decyzje inwestorów. Inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla poseł, wiceminister rozwoju i technologii oraz pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

Inwestycja spółki Enea Operator, należącej do Grupy Kapitałowej Enea, ma znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu i umożliwia przyłączenie do sieci nowych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych. Modernizacja stacji w Chodzieży pozwala także na rozwój energetyki rozproszonej na północy Wielkopolski, pozwalając na przyłączenie do sieci nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

– Dostawy prądu o odpowiedniej mocy, a także nowoczesna infrastruktura energetyczna, to jedne z kluczowych wymogów inwestorów, zanim zdecydują się ulokować kapitał w danym miejscu – podkreśla Grzegorz Piechowiak. – Inwestycja w Chodzieży to jeden z elementów transformacji energetycznej Polski, sprzyjający rozwojowi odnawialnych źródeł energii w regionie – dodaje pilski parlamentarzysta.

Przebudowa stacji elektroenergetycznej obejmowała szeroki zakres robót, między innymi budowę napowietrznej, dwusekcyjnej, jednosystemowej rozdzielni wysokiego napięcia i budynku stacyjnego. Sercem inwestycji jest zabudowa dwóch stanowisk dla transformatorów i nowych baterii akumulatorów wraz zabezpieczeniami oraz telemechaniką. Wartość przebudowy to blisko 17 000 000 zł. Zadanie dofinansowane zostało z funduszy europejskich w kwocie ponad 7 000 000 zł.

Skip to content