Wojna, choć zawsze jest tragedią i nigdy nie jest pożądana, stanowi moment otrzeźwienia, ułożenia priorytetów na nowo i szansę na reformy. Dlatego też postulaty programowe Stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej skupione zostały wokół zagadnień bezpieczeństwa i obronności państwa zebranych w ramach „Pakietu dla bezpieczeństwa”. Trzeba jednak pamiętać, że bezpieczeństwo to nie tylko obrona narodowa. To również inne, kluczowe filary – „Zdrowie”, „Samorządność” i „Przedsiębiorczość”. Wszystko to spaja ostatni filar programowy, czyli „Polska w Europie”.

Skip to content