O mnie

Urodziłem się 14 września 1963 roku w Pile. Ukończyłem tu Szkołę Podstawową nr 9 oraz Liceum Ekonomiczne. Od 1968 roku służę jako ministrant w Parafii Św. Rodziny. 

Z wykształcenia jestem socjologiem. Ukończyłem studia na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej (aktualnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie.

Moją karierę zawodową rozpocząłem w 1992 roku w Rzymie, gdzie pracowałem w Ambasadzie Polskiej przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie jako kierowca-intendent. Później pracowałem przy tworzeniu Polskiego Instytutu Kultury w Rzymie, a następnie w roku 1994 zostałem wicekonsulem w Ambasadzie RP w Rzymie, gdzie przez 3 lata zajmowałem się naszymi rodakami przebywającymi we Włoszech.

Po powrocie z Włoch, w 1997 roku dzięki poparciu wyborców Ziemi Pilskiej wygrałem wybory do Sejmu RP z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W Parlamencie pracowałem w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W trakcie III kadencji Sejmu przewodniczyłem grupie parlamentarnej polsko – włoskiej oraz byłem stałym przedstawicielem polskiego parlamentu do Unii Zachodnioeuropejskiej. Uhonorowany zostałem przez Prezydenta Włoch Komandorią Krzyża Zasługi Republiki Włoskiej. Pilscy dziennikarze dwukrotnie w latach 1998 i 2000 roku wybrali mnie Politykiem Roku w regionie, Pilska Izba Gospodarcza wyróżniła mnie w 2000 roku Różą Biznesu, a dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie „Orderem Słonecznego Bąbla”.

Pomagałem ludziom najbardziej doświadczonym przez los współtworząc w Pile Towarzystwo Promocji i Rozwoju „Nie jesteś Sam”, które: włączyło się w akcje pomocy dzieciom, głównie ze środowisk wiejskich, organizując bale charytatywne, z których dochód przeznaczany był na pomoc dla najmłodszych. Doprowadziłem do powstania w Pile Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie młodzi ludzie m.in. z rodzin o niskich dochodach mają szanse na zdobycie wyższego wykształcenia. Od początku istnienia uczelni byłem Przewodniczącym Konwentu PWSZ w Pile i dbałem o stały jej rozwój, za co zostałem odznaczony w 2005 r. przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dzięki moim staraniom udało się pozyskać fundusze z Ministerstwa Sportu na wybudowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Pile, w której dziś wielu z Państwa ogląda mecze pilskich siatkarek i koszykarzy. Cenię sobie podziękowanie od Prezydenta Miasta za wkład, jaki wniosłem w pozyskanie pieniędzy z Funduszu ISPA w Brukseli na budowę nowego ujęcia wody w Dobrzycy dla Miasta Piły.

W 2002r. głosami wyborców zostałem wybrany radnym Rady Powiatu Pilskiego z ramienia Porozumienia Samorządowego. Pełniłem rolę przewodniczącego Klubu Radnych Porozumienie. Przewodniczyłem Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Pracowałem także w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz w Komisji Bezpieczeństwa. Z ramienia Rady Powiatu byłem także członkiem Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Ponadto należę do stowarzyszenia pomocy chirurgii w pilskim szpitalu.

W 2006 roku przewodniczyłem Społecznemu Komitetowi Budowy Krzyża i Pomnika Jana Pawła II w Pile.

W 2013 roku przewodniczyłem społecznemu komitetowi remontu kaplicy w szpitalu specjalistycznym w Pile.

Należę do Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe, które współuczestniczy w sprawowaniu władzy w Samorządzie Powiatowym w Pile oraz bierze czynny udział w pracach Rady Miasta Piły.


W 2016 roku zostałem Posłem VIII kadencji Sejmu RP z ramienia partii Polska Razem Zjednoczona Prawica z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Przed objęciem mandatu poselskiego zawodowo pracowałem jako Syndyk, Nadzorca Sądowy i Zarządca. W roku 2010 zdałem egzamin przed Ministrem Sprawiedliwości i jestem syndykiem licencjonowanym. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Moje hobby to sport. Gram w tenisa, piłkę nożną, bowling, jeżdżę na rowerze. Lubię podróże i dobrą muzykę. Lubię śpiewać.

Z moich galerii

Copyright © Grzegorz Piechowiak 2015.

Realizacja: rozwojowi.com