Wizyta w Powiecie Złotowskim

W dniu wczorajszym skorzystałem z zaproszenia Pana Starosty Ryszarda Goławskiego i odwiedziłem Powiat Złotowski. To był niewątpliwie intensywny dzień obfitujący w wiele ciekawych spotkań.

Na początku wizyty spotkałem się ze strażakami. Cieszę się, że przy moim wsparciu pozyskali oni nowy sprzęt, tak potrzebny podczas akcji ratowniczych. Trafił on do Ochotnicznych Staży Pożarnych w Lipce, Lotyniu i Osówce. 

Następnie udałem się do aresztu śledczego w Złotowie. Jako wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. więziennictwa miałem okazję zapoznać się z funkcjonowaniem placówki. 

W drodze do 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach rozmawialiśmy o pilnym remoncie drogi z Brzeźnicy do Nadarzyc. 

W okresie wzmożonej debaty na temat reformy służby zdrowia odwiedziłem Szpital Powiatowy w Złotowie. Dyrekcja szpitala przedstawiła mi swoje oczekiwania dotyczące przyszłości oraz wskazała na priorytetowe inwestycje strategiczne z punktu widzenia dalszego rozwoju tej jednostki.

Dziekuję Panu Staroście za miłe przyjęcie i dobrze zorganizowany czas. Dziękuje również lokalnym samorządowcom na czele z Panią Przewodniczącą Rady Powiatu.

 

 

Copyright © Grzegorz Piechowiak 2015.

Realizacja: rozwojowi.com