Forum Ekonomiczne Krynica 2017

Uczestniczę w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Jak co roku wiele ciekawych paneli, w których biorą udział przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych rozwojem gospodarczym. Cenna okazja do wymiany zdań i doświadczeń. 

 

Copyright © Grzegorz Piechowiak 2015.

Realizacja: rozwojowi.com