XXX Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

17 marca 2017 roku uczestniczyłem w Zjeździe Delegatów Ogręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. Krótko przedstawiłem załozenia reformy zdrowia i zaprosiłem Prezesa Izby do prac w parlementarnym zespole ds. Pielęgniarek i Położnych.  

 

Copyright © Grzegorz Piechowiak 2015.

Realizacja: rozwojowi.com